troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

amisulprid
AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » pt lis 05, 2010 6:03 pm


Awatar użytkownika
moi
moderator
moderator
Posty: 29828
Rejestracja: czw maja 18, 2006 1:12 pm
Gadu-Gadu: 9
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: moi » pt lis 05, 2010 6:54 pm

Chętnie bym poczytała, ale - niestety- link nie działa.

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » pt lis 05, 2010 7:15 pm

Adobe Reader to musisz miec w kompie do odczytu plikow pdf. Wkleic sie nie udalo zaduzo znakow, a i tabele sie nie kopiuja. Programik maly darmowy, a godny posiadania:
http://www.dobreprogramy.pl/Adobe-Reade ... 12627.html
:)

Awatar użytkownika
moi
moderator
moderator
Posty: 29828
Rejestracja: czw maja 18, 2006 1:12 pm
Gadu-Gadu: 9
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: moi » pt lis 05, 2010 8:53 pm

Mam ten program - Adobe Reader - zainstalowany.

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » pt lis 05, 2010 9:27 pm

Hmmm... no to wklejam jak bedzie tak bedzie:

Arkadiusz Misiaczyński
Pochodne benzamidu
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Jarosławiu
Wprowadzenie; rys historyczny
Sięgnięcie do źródeł gatunku ludzkiego jest niezwykle trudne i problematyczne. Nie ulega
jednak wątpliwości, że choroby (zarówno somatyczne jak i psychiczne) nękały ludzkość już od
zarania jej istnienia. Prawdopodobnie już człowiek pierwotny usiłował znaleźć jakieś antidotum na
nękające Go kłopoty zdrowotne. Pierwsze próby były zapewne efektem obserwacji matki natury,
kolejne własnych prób, nieco późniejsze wymiany doświadczeń międzyplemiennych. Dopiero w
ostatnim stuleciu można mówić na serio o leczeniu biologicznym. Era magów, szamanów,
alchemików odchodzi w niepamięć. Górę biorą metody i środki terapii będące efektem żmudnych
badań, doświadczeń i obliczeń.
Przełomem w psychofarmakoterapii był rok 1950-y, kiedy to Charpentier i Laborit dokonali
syntezy chloropromazyny. Pochodne fenotiazyny były znane od końca ubiegłego wieku. Miały
zastosowanie głównie jako środki odkażające, insektobójcze. Zwłaszcza preparat DDT znany w Polsce
jako „Azotoks” zrobił zawrotną karierę w roli pestycydu.
Pierwsze próby kliniczne z chloropromazyną (przeprowadzone w szpitalu św. Anny w
Paryżu - Delay, rok 1952) wróżyły renesans farmakoterapeutyczny w psychiatrii. Jednak już po kilku
miesiącach okazało się, że nie jest to lek uniwersalny i wolny od objawów ubocznych. Firmy
faramaceutyczne prześcigały się w syntezie coraz lepszych substancji farmakologicznie czynnych. Nie
różniły się one jednak zbytnio od swego prototypu-chloropropmazyny.
Istotnym przełomem było dopiero dostrzeżenie psychofarmakologicznych właściwości
innego układu heterocyklicznego - benzamidu. Wprawdzie związki o takiej budowie znane były od
początku XX-go wieku ale miały zastosowanie głównie jako środki anty-arytmiczne (procainamid) lub
przeciwpierwotniakowe (surmina).
Rodzinę pochodnych benzamidu rozpoczął syntezowany w 1956 roku metakloramid. Jego
działanie przeciwpsychotyczne okazało się zbyt słabe: jest jednak do dziś stosowany z powodzeniem
w psychosomatyce i gastroenterologii. 11 lat później badacze firmy francuskiej Delarenge otrzymali
związek sulpiryd, chyba najpopularniejszy i najskuteczniejszy środek z tej grupy. W badaniach
klinicznych otrzymał on kryptonim FX 880. Dalsze poszukiwania badaczy w/w firmy pozwoliły
otrzymać sultopryd i tiaprid. Zdobyczami początku lat 80-ych są: veraliprid, alizaprid, cisaprid,
amisulprid. Nowsze pochodne (kleboprid, rakloprid, remoksyprid) są w fazie badań dla
farmakologów klinicznych są kluczem w nadziei do otwarcia zamka receptorowej koncepcji zaburzeń
klinicznych.
Budowa chemiczna pochodnych benzamidu
Benzamid jest układem heterocyklicznym - efektem kondensacji poprzez wiązanie peptydowe
pierścienia benzenowego (a ściślej kwasu benzoesowego i pirolu - metylopirolidyny). Poszczególne
pochodne różnią się bocznymi rodnikami, sprzężonymi z azotem pirolidyny i (lub benzenu) głównie
reszty kwasu siarkowego.
Wzory strukturalne podstawowych pochodnych przedstawiono na rycinie numer 2.
Właściwości fizyczne
Poszczególne pochodne benzamidu różnią się nieznacznie miedzy sobą zależnie od rodzaju i
ilości podstawników. W czystej postaci są to białe, żółte lub seledynowe proszki. Mają słabo zasadowy
odczyn, w wodzie i alkoholu etylowym rozpuszczają się średnio; nieco lepiej w rozpuszczalnikach
organicznych (o budowie węglowodorowej). Mają mdły lub gorzki smak oraz amoniakalny lub
siarkowodorowy zapach.
Farmakokinetyka (LADME - ang.)
Podane drogą doustną (tabletki, krople) wchłaniają się łatwo w środkowym odcinku
przewodu pokarmowego. Drogą odbytniczą (czopki) wchłaniają się ze średnią szybkością. Po
przedostaniu się do krwi (i przy podaniu drogą parenteralną) łatwo wiążą się z albuminami osocza.
Niewielka cześć krąży w postaci wolnej.
Słabo przenikają przez barierę krew-mózg stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym jest kilka
razy niższe od osoczowego.
Ulegają metabolizowaniu w wątrobie. Po związaniu z kwasem glukoronowym są w 80 %
wydalane z moczem. 20-50 % jest wydalana z żółcią. Jedynie amisulprid może być metabolizowany
(w procesie dezaminacji) do sulpirydu. Pozostałe metabolity są nieczynne biologicznie.
Podane drogą doustną osiągają maksymalne stężenie w surowicy po dwóch godzinach:
cholinolityki przyśpieszają ten proces. Podane drogą domięśniową maksimum osiągają po pół
2
godzinie.
Farmakodynamika
Działają zarówno centralnie jak i (głównie) obwodowo poprzez mechanizmy receptorowe.
Schemat centralnego działania w dopaminergicznych receptorach układu limbicznego przedstawia
rycina nr 1. Amisulprid (nieco słabiej sulprid) blokuje presynaptyczne receptory D3. Sulprid,
amisulprid, metoclopramid blokują postsynap-tyczne receptory D2. Sultoprid i sulprid blokują
postsynaptyczne receptory D2. Sulto-prid i sulprid blokują postsynaptyczne receptory D4.
Tiaprid i sultoprid blokują płytki motoryczne (nerwowo-mięśniowe). Metoclopramid i
cisaprid pobudzają obwodowe układy receptorowe muskarynowe (w plexus mesentericus); działają
też negatywnie (blokada) na receptory histaminowe. Najsilniejsze działanie przeciwhistaminowe
wywiera alizaprid. Tiaprid i sultoprid działają też na recetpory opiato-we (typu sigma) wywołując też
słaby efekt sodatywny.
Będące w fazie badań kleboprid, rakloprid i remoksyprid działają głównie poprzez
blokowanie postsynaptycznych receptorów D2 - są one w toku dalszych badań.
Ryć 1. Działanie leków (i innych substancji farmakologicznie czynnych) na przewodnictwo
dopaminergiczne wukładzie limbicznym. Wg W. Kostowskiego (zmodyfikowane).
Wskazania
Spośród znanych mi 13-u pochodnych benzamidu większość ma zastosowanie psychiatryczne
a część poza nią (gastrologia, kardiologia, endokrynologia, parazytologia). Podstawniki warunkują
działanie biologiczne a więc i specyfikę działań klinicznych.
Amisulprid , Sulpirid, Sultoprid są zaliczane do neuroleptyków.
SULPIRID jest uważany za najskuteczniejszy lek antyautystyczny. Ma też silne działanie
przeciwdepresyjne i antyanksietyczne (przedwiekowe).
AMISULPRID działa podobnie do sulpirydu, choć nieco słabiej (wolniej i dłużej).
3
SULTOPRID łagodzi słabe objawy psychotyczne; wywiera niewielki efekt antyautystyczny; nie działa
przeciwdepresyjnie.
TIAPRID (nieco słabiej sultoprid) działając zarówno centralnie jak i obwodowo obniża napięcie mięśni
szkieletowych (pochodzenia toksycznego, psychogennego czy mieszanego). We Francji i w krajach
Benelux-u jest lekiem z wyboru w zwalczaniu majaczenia alkoholowego . Jest w stanie zahamować
silne pobudzenie ruchowe w toku tej psychozy. Bywa też zwalczany drżeń polekowych
(perkinsosoidalnych), starczych i neurotycznych.
CISAPRID i MATOCLOPRAMID znalazły zastosowanie głównie w gastreoentrologii. Zwiększają
tounus dolnego odcinka przełyku i ścian żołądka. Chronią przed zarzucaniem treści pokarmowej do
przełyku (poprzez wzrost napięcia zwieracza dolnego przełyku). Skracają czas zalegania pokarmu i
soków trawiennych z żołądku (poprzez wzrost tonosu jego ścian) chroniąc przed chorobą wrzodową.
Pobudzają splot śród-ścienny (Auerbach, Meissner) ułatwiając defekację i chroniąc przez rozdęciem
końcowego odcinka jelita grubego (rnegacolon).
ALIZAPRID działa głównie przeciwwymiotnie (poprzez blokadę postsynaptycznych receptorów
serotoninowych - i sedatywnie - blokując centralnie receptory H l).
YERALIPRID (a nieco słabiej sulpirid) stymulują podwzgórze i część gruczołową przysadki do
produkcji prolaktyny. Znalazł zastosowanie w leczeniu zaburzeń okresu menopauzy - znosi
uderzenia gorąca do głowy.
Ryć. 2. Struktura chemiczna pochodnych benzamidu.
Przeciwskazania
Podstawowymi są: zły stan ogólny pacjenta oraz niewydolność narządów miąższowych
(głównie nerek i wątroby). Nie powinno się stosować w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.
Guzy hormonalnie czynne (prolaktynoma, pheochromocytoma). Padaczka jest przeciwwskazaniem
do stosowania sulpirydu. Yeralipridu nie powinno się natomiast podawać dzieciom,
4
zwłaszcza dziewczynkom.
Możliwe są uczulenia na poszczególne składniki preparatów firmowych w postaci ampułek
(środki konserwujące, buforujące, rozpuszczalniki).
Generalnie rzecz biorąc pochodne benzamidu należą do leków bezpiecznych.
Objawy uboczne; powikłania
Sultoprid i tiaprid mogą dawać uczucie znużenia, ociążałości, senność.
Alizaprid utrudnia koordynację wzrokowo-ruchową i daje senność. Cisaprid i meto-klopramid mogą
inicjować biegunki. Yeraliprid i sulpirid wyzwalają zespół galactor-rhoea-amenorrhoea.
Przy nadwrażliwości na lek, błędnym kojarzeniu, przedawkowaniu możliwa zapaść
(zwłaszcza po tiapridzie).
Kojarzenie; interakcje
Pochodne benzamidu można bezpiecznie kojarzyć z klasycznymi neuorleptykami (rośnie
ryzyko perkinsonizmu!), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi -konsekwencją może być
wzrost niepokoju ruchowego i kłopoty z zasypianiem. Łączenie z benzodiazepinami lub alkoholem
nasila ich sadatywne działanie. Cholinolityki zwiększają tempo wchłaniania leków.
Pochodne benzamidu nasilają działanie hypotensyjne blokerów kanału wapniowego i
inhibitorów konwertazyangiotensyny.
Dawkowanie
Dawka terapeutyczna zależy od wielu czynników: stanu ogólnego chorego, jego wrażliwości
osobniczej na leki, drogi podawania preparatu, rodzaju preparatu (siła działania tej samej substancji
czynnej nieco się różni zależnie od konkretnego preparatu firmowego), czasu podawania,
polipragmazji, wieku pacjenta.
Dawkowanie większości pochodnych benzamidu przedstawiono w tabeli nr 1.

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » pt lis 05, 2010 9:28 pm

CD.
Tabela 1. Dawkowanie pochodnych benzamidu.
Powyższa tabela przedstawia dawkowanie pochodnych benzamidu dla osób dorosłych (drogą
doustną). W przypadku podawania parenteralnego dawki powinny być odpowiednio mniejsze: o 20-
30 % i.m. a o 50 % i.v..
Postępowanie w przypadku przedawkowania lub zatrucia
Wstępne działanie detoksykacyjne takie jak przy innych zatruciach: środki wymiotne,
przeczyszczające, nawodnienie, wymuszona diureza, leki objawowe (podnoszące ciśnienie krwi,
łagodzące niepokój).
W wypadku przedawkowania pochodnych benzamidu blokujących głównie receptor
postsynaptyczny D2 można podawać agonistów tego receptora - zwłaszcza pochodne sporyszu
(brornocort, parlodel).
6
Tabela 2. Niektóre preparaty firmowe pochodnych benzamidu.
Drogi podawania preparatów
Większość preparatów przeznaczona jest do podawania doustnego (tabletki, kapsułki, krople,
zawiesina). Cisaprid i metoclopramid jest również w czopkach doodbytnt-czych. Sulpirid, sultoprid,
tiaprid są produkowane w ampułkach (głównie domięśniowych).
7
Sposoby podawania
Alizaprid i tiaprid podaje się zwłaszcza doraźnie.
Amisulprid, sulprid, sultoprid podaje się przewlekle. Pozostałe pochodne zarówno doraźnie jak i
przez dłuższy czas. Metoclopramid powinno się podawać między posiłkami (drogą doustną).
Cisaparid na pół godziny przed planowanym posiłkiem. Alizaprid podaje się na czczo lub przed
planowaną podróżą.
Częstość podawania zależy od stanu ogólnego pacjenta, stopnia nasilenia psychozy,
wydajności narządów miąższowych, kojarzenia i okresu połowiczego rozpadu (T 1/2 3.5 godziny).
Preparatów przeznaczonych do injekcji domięśniowych nie powinno się łączyć w strzykawce z
innymi lekami (zwłaszcza o odczynie kwaśnym).
Pokarmy białkowe ułatwiają wchłanianie pochodnych benzamidu przyjmowanych drogą doustną.
Inne pochodne benzamidu
Oprócz wymienionych powyżej !l-u pochodnych benzamidu mających głównie psychiatryczne
zastosowanie znanych jeszcze kilka innych środków o zbliżonej budowie. Ponieważ są
skutecznie wypierane przez nowsze, bardziej selektywne (leki mają niewielkie zastosowanie).
PROCAINAMID (Nowcamid, Procan, Pronstyl) działa przeciwpierwotniakowo; stosowany w
leczeniu (zwalczaniu) świdrowców.
Preparaty
Do przodujących producentów preparatów będących pochodnymi benzamidu należą firmy
farmaceutyczne: Deladrange, Fumoze, Sarget. Ostatnio pojawia się na rynku coraz więcej nowych
preparatów - tzw. „wtórniki” - innych firm.
„Polfa” produkuje jedynie metoclopramid. Od dwóch lat krakowska firma „Pharma-kon”
produkuje sulpirid.
W 1984 wszedł do UCL-u metoclopramid i sulprid. Od dwóch lat zarejestrowany jest cisaprid.
Inne pochodne są stosowane nieoficjalnie.
Najczęściej stosowane preparaty przedstawia tabela nr 2. Bliższe informacje można znaleźć w
podręczniku „Leki Współczesnej Terapii” pod redakcją K.A. Podlewskich i pokrewnych publikacjach.
Krótkie opracowania monograficzne oferują konkretne firmy farmaceutyczne.
Uwagi końcowe
Niniejsza praca jest tylko wyrywkowym spojrzeniem na pochodne benzamidu. Autor
bazował w niej głównie na własnych spostrzeżeniach klinicznych (13 lat pracy szpitalnej i
ambulatoryjnej) oraz publikacjach francuskojęzycznych. Ponieważ oficjalne doniesienia polskie bazują
głównie na piśmiennictwie angielskojęzycznym nie brak rozbieżności (nawet merytorycznych).
8
Działanie większości stosowanych (nawet od setek .lat) leków nie zostało jeszcze do dziś ostatecznie
wyjaśnione. Zwłaszcza w kwestii metabolitów i mechanizmów receptorowych jest wiele znaków
zapytania. Problemem spornym jest również sama diagnostyka, wymuszająca wybór odpowiedniego
środka. Pojawienie się na rynku coraz to nowych preparatów cieszy ale i niepokoi. Dowodzi bowiem,
że poprzednie leki nie były strzałem w dziesiątkę. Sądzę, że nawet eugenika nie uwolni ludzkości od
jarzma chorób. Może jednak nadejdą kiedyś takie czasy, w których będzie tylko jeden lek na jedną
chorobę? Ale wtedy wszyscy ludzie też będą jednakowi.
Kto więc wynajdzie lekarstwo na nudę?
Piśmiennictwo
„Dictionnaire YIDAL” praca zbiorowa. Paris 1990 /tłumaczenie własne/.
„Uannee gerantologiąue”. Praca zbiorowa. Paris 1994/tłum. własne/.
Tsychofarmakologia doświadczalna i kliniczna”. W. Kostowski, S. Pużyński, Warszawa 1986.
„Gastroenterologie Clinique et Biologiąue”. Paris 1988; nr 1/88 i 4/88 (tłum własne).
„Concours Medical”. Paris. Nr 42/1988. i 22/1988.
'Postępy Psychiatrii i Neurologii”. Redakcja J. Wciórka. Warszawa. Nr 3/1992.
'Leki psychotropowe”. Red. M. Rzewuska. Warszawa. Nr 1/2/1992, 2/1993.
Prospekty, ulotki, monografie reklamowo-handlowe firm farmaceutycznych.
9

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » pt lis 05, 2010 9:33 pm

Jakby ktos chcial moge przeslac na maila caly dokument w oryginalnej postaci.

Awatar użytkownika
moi
moderator
moderator
Posty: 29828
Rejestracja: czw maja 18, 2006 1:12 pm
Gadu-Gadu: 9
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: moi » pt lis 05, 2010 10:26 pm

Dzięki, Anton! :)

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » sob lis 06, 2010 12:46 am

Prosze bardzo :)

niewazne
zaufany użytkownik
Posty: 1486
Rejestracja: pn sie 16, 2010 4:15 pm
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: niewazne » ndz lis 07, 2010 1:55 pm

Jaroslaw? To ta miejscowosc z Podkarpacia?
Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » ndz lis 07, 2010 2:34 pm

Jo niwia :)

niewazne
zaufany użytkownik
Posty: 1486
Rejestracja: pn sie 16, 2010 4:15 pm
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: niewazne » ndz lis 07, 2010 6:19 pm

No prosze lekarz pracujacy w moim wojewodztwie bada twoj ulubiony lek :) swoja droga miasto jaroslaw bylo zawsze wysmiewane z racji tego, ze znajduje sie tam osrodek dla chorych psychicznie. teraz czytalam na stronie zakladu, ze klada nacisk nie tylko na farmakologie ale takze na psychoterapie, a ich celem jest powrot pacjenta do AKTYWNEGO zycia w spoleczenstwie- to dobrze wrozy!
Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania

AntonPawlowicz
zaufany użytkownik
Posty: 7316
Rejestracja: sob sie 28, 2010 12:49 am
płeć: mężczyzna
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: AntonPawlowicz » ndz lis 07, 2010 8:38 pm

:D

Awatar użytkownika
savior
bywalec
Posty: 1013
Rejestracja: sob sie 28, 2010 2:58 pm
Status: jeszcze nikt się na mnie nie zawiódł
płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Twin Peaks
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: savior » wt lis 09, 2010 1:13 am

Anton, wyslij mi prosze ten dokument na miala, jakby nie działał w moim profilu to tu masz: zbyszkom@interia.pl
z góry dziękuję
Thank You from the mountain;)
Open heart and mind

Awatar użytkownika
savior
bywalec
Posty: 1013
Rejestracja: sob sie 28, 2010 2:58 pm
Status: jeszcze nikt się na mnie nie zawiódł
płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Twin Peaks
Gender: None specified

Re: troche historii solianu i jak ktos chce wiedziec co je

Post autor: savior » wt lis 09, 2010 1:33 am

ok, nie musisz, u mnie się otwiera bez problemu:)
Open heart and mind

Wróć do „solian”