Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Moderator: Darius

Forum rules
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT

Czym według Was są obserowane przeze mnie koincydencje?

Efektem działania sił nadprzyrodzonych
7
28%
Urojeniami, objawem psychozy (zwłaszcza schizofrenii)
10
40%
Ideami odniesienia czy innymi myślami podobnymi do urojeń, ale nie urojeniami
3
12%
Przypadkiem, a coś tego typu mógłby zauważyć i zwykły człowiek, gdyby przykładał większą uwagę
5
20%
 
Total votes: 25

User avatar
klucz żurawi
bywalec
Posts: 89
Joined: Sun Oct 07, 2018 8:17 am
Status: Jeszcze rencista
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby klucz żurawi » Fri Oct 26, 2018 12:50 pm

Jeśli chodzi o matematykę, to duża część filozofów greckich traktowała ją jako część filozofii.
Nawet dla Pitagorasa była ona częścią dedukcji i obserwacji.

User avatar
kotek
zaufany użytkownik
Posts: 548
Joined: Sun Jul 26, 2015 2:57 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby kotek » Wed Nov 07, 2018 1:35 am

Jakiś czas temu odkryłem kolejną grupę koincydentnych ciągów arytmetycznych. Złożone są one z cyfr: 1, 1, 2, 3, 4, 7. Ciągi te przeczytane od tyłu dadzą inne ciągi arytmetyczne. Cztery rosnące ciągi koincydentne to:
- 11, 24, 37
- 11, 42, 73
- 13, 42, 71
- 17, 24, 31.

Ciągi te mają te same sumy cyfr i liczb, co ciągi: 33, 42, 51 i powstający przez przeczytanie jego od tyłu ciąg 15, 24, 33. Sumy cyfr w czterech wymienionych wcześniej ciągach wynoszą 18, czyli 3+6+9.
Każdy z tych czterech ciągów ma sześć cyfr i trzy wyrazy. 3 i 6... Sumy liczb są podzielne przez 18 i wynoszą 72 lub 126.
Jeżeli podzielimy sumy liczb tych ciągów przez sumy ich cyfr, otrzymamy liczby 4 (dla ciągów o średniej arytmetycznej 24) lub 7 (dla ciągów o średniej arytmetycznej 42). Takie same ilorazy sum liczb przez sumy cyfr dają ciągi: 12, 24, 48 i 21, 42, 84.

Co takiego wyjątkowego jest w tych czterech ciągach? Zależności związane z liczbami pierwszymi. Skrajne wyrazy tych czterech ciągów to liczby pierwsze, które przeczytane od tyłu także dają liczby pierwsze (11, 13, 17, 31, 37, 71, 73)!
Na dodatek różnice tych czterech ciągów arytmetycznych także są liczbami pierwszymi (7, 13, 29, 31)!!!
Ciekawe, czy ktoś na świecie jeszcze to kiedyś zauważył...

User avatar
kotek
zaufany użytkownik
Posts: 548
Joined: Sun Jul 26, 2015 2:57 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby kotek » Thu Nov 08, 2018 1:57 am

Z cyfr skrajnych liczb ciągu 11, 42, 73 można utworzyć dwa rosnące ciągi arytmetyczne złożone z trzech liczb i mające sumę 21 oraz średnią arytmetyczną 7. Te ciągi to:
- 1, 7, 13
- 3, 7, 11.
Te dwa ciągi mają ciekawą właściwość - iloczyn cyfr tworzących liczby tworzące te ciągi jest równy sumie liczb tych ciągów: 1+7+13 = 3+7+11 = 1*7*1*3 = 3*7*1*1 = 21
Ciągi te są złożone z liczb niezłożonych. Jeden z nich jest złożony z trzech addytywnych liczb pierwszych (takich, których suma cyfr jest liczbą pierwszą). Ten jeden ciąg przeczytany od tyłu daje swój malejący odpowiednik (11, 7, 3).

Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z ciągami: 11, 24, 37; 11, 42, 73; 13, 42, 71; 17, 24, 31. Gdy uporządkujemy cyfry tworzące te ciągi rosnąco i utworzymy z tych kolejnych cyfr liczby dwucyfrowe, otrzymamy trzy addytywne liczby pierwsze: 1, 1, 2, 3, 4, 7 --> 11, 23, 47. To trzecia, czwarta i piąta liczba Thabita (ang. Thabit number, tu link do angielskiej Wikipedii o tych liczbach: https://en.wikipedia.org/wiki/Thabit_number).

Ile wynoszą sumy cyfr w liczbach: 11, 23, 47?
2, 5, 11.
2, 5, 11 to trzy pierwsze liczby Thabita!
Suma tych trzech addytywnych liczb pierwszych wynosi 18 (3+6+9), a suma cyfr tych trzech liczb wynosi 9.
Różnica średniej i najmniejszej liczby ciągu 2, 5, 11 wynosi 3 (5-2). Różnica największej i średniej wynosi 6 (11-5), zaś największej i najmniejszej - 9 (11-2).
Liczby ciągu 2, 5, 11 przeczytane od tyłu dają te same liczby, tyle że w malejącej kolejności.

11, 23, 47 to trzy pierwsze wyrazy pewnego rodzaju ciągu złożonego z siedmiu addytywnych liczb pierwszych, których sumy cyfr są również liczbami pierwszymi! Te sumy cyfr to liczby pierwsze. Ten ciąg to 11, 23, 47, 83, 131, 191, 263.

User avatar
kotek
zaufany użytkownik
Posts: 548
Joined: Sun Jul 26, 2015 2:57 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby kotek » Fri Nov 09, 2018 1:18 am

Dość dużo osób nie widzi objawów psychiatrycznych takich jak urojenia czy idee odniesienia w moich koincydencjach. Całkiem sporo osób widzi w tym zwykły przypadek. Jeśli tak ma być, to dlaczego biorę leki takie jak olanzapina (10 mg wieczorem) i sulpiryd (200 mg rano i 200 mg wieczorem)? Mogę mieć myśli, że Tesla w swoich słowach o trójce, szóstce i dziewiątce prorokował o mnie. W nauce sobie ogólnie dobrze radziłem, ale w sferze zawodowej bardzo słabo sobie radzę.

21, 42, 84 - sumy cyfr w liczbach tworzących ten ciąg wynoszą 3, 6 i 12. Tworzą one ciąg geometryczny.
Różnica między środkowym a najmniejszym wyrazem tego ciągu wynosi 3 (6-3).
Różnica między największym a środkowym wyrazem tego ciągu wynosi 6 (12-6).
Różnica między największym a najmniejszym wyrazem tego ciągu wynosi 9 (12-3).
Suma cyfr w liczbach tego ciągu wynosi 12 (3+6+1+2). Z czterech cyfr tworzących ten ciąg można ułożyć działania: 1+2+3=6 i 1*2*3=6. Suma liczb tworzących ów ciąg wynosi 21 (3+6+12) i jest o 9 większa niż suma cyfr tworzących ten ciąg.
Ciąg 3, 6, 12 przeczytany od tyłu da 21, 6, 3 - suma tych liczb wynosi 30 i jest o 9 większa niż suma liczb "oryginalnego" ciągu (3, 6, 12).
Suma cyfr skrajnych wyrazów ciągu (3+1+2) jest równa sumie cyfr środkowego wyrazu ciągu (6) i wynosi 6.
Iloczyn cyfr skrajnych wyrazów ciągu geometrycznego 3, 6, 12 jest równy środkowemu wyrazowi tego trzywyrazowego ciągu geometrycznego. Iloczyn ten to 3*1*2, czyli 6.

Wśród liczb Thabita jest jeszcze jedna liczba związana z siedmiowyrazowym ciągiem 11, 23, 47, 83, 131, 191, 263. Ta liczba to 191. Jest to siódma liczba Thabita i szósta liczba owego siedmiowyrazowego ciągu. Większość liczb owego ciągu to liczby Thabita.

User avatar
kotek
zaufany użytkownik
Posts: 548
Joined: Sun Jul 26, 2015 2:57 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby kotek » Fri Nov 09, 2018 1:18 am

2, 5, 11 - liczby te powstają przez odjęcie jedności od poszczególnych liczb tworzących ciąg geometryczny 3, 6, 12. Suma ciągu 2, 5, 11 wynosi 18, czyli 3+6+9.
5, 11, 23 - liczby powstające przez odjęcie jedności od poszczególnych liczb ciągu geometrycznego 6, 12, 24, który to ciąg ma sumę liczb 42. Ciąg ten można otrzymać w wyniku następujących działań:
(2+1)*(2:1) = 3*2 = 6
(4+2)*(4:2) = 6*2 = 12
(8+4)*(8:4) = 12*2 = 24
11, 23, 47 - ciąg ten powstaje w wyniku odjęcia jedności od poszczególnych liczb ciągu powstałego przez przeczytanie ciągu geometrycznego 84, 42, 21 od tyłu. 12, 24, 48. Odejmijmy po 1 od każdej liczby i otrzymamy 11, 23, 47.
2, 11, 47 - ciąg ten powstaje przez odjęcie jedności od poszczególnych liczb ciągu geometrycznego 3, 12, 48, który to ciąg można otrzymać w wyniku następujących działań:
(2+1)*(2-1) = 3*1 = 3
(4+2)*(4-2) = 6*2 = 12
(8+4)*(8-4) = 12*4 = 48
Suma liczb ciągu 2, 5, 11 wynosi 18, czyli 3+6+9.
Suma liczb ciągu 5, 11, 23 wynosi 39 (liczba złożona z dwóch skrajnych liczb ciągu 3, 6, 9 i mająca 6 jako średnią arytmetyczną cyfr).
Suma liczb ciągu 11, 23, 47 wynosi 81, czyli 3*3*3*3 czy 9*9.
Suma liczb ciągu 2, 11, 47 wynosi 60. Średnia arytmetyczna cyfr tej liczby wynosi 3.

User avatar
Gucio
zaufany użytkownik
Posts: 263
Joined: Tue Aug 30, 2011 7:49 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby Gucio » Fri Nov 09, 2018 3:31 am

Aktualnie nie widzę związku pomiędzy poszczególnymi wpisami, przy czym nie umieściłeś jednego w swojej ankiecie o czym kiedyś pisałeś - zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Zaburzenia te powodują przez wzgląd na zainteresowania do ustalania związków tam, gdzie zwykły człowiek ich nie dostrzega.

Nie wiem, czy sobie żartujesz, czy nie ale to moim zdaniem dobra wskazówka do tego, by zadbać o zdrowie psychiczne i wykorzystać niedostatki w relacjach z innymi do pielęgnowania jakiegoś kontstruktywnego, rozwojowego hobby.

Pozdrawiam

User avatar
kotek
zaufany użytkownik
Posts: 548
Joined: Sun Jul 26, 2015 2:57 pm
płeć: mężczyzna

Re: Czym są tajemnicze koincydencje, których doświadczyłem?

Postby kotek » Sat Nov 10, 2018 2:01 am

Nie żartuję sobie. Piszę o tym, co dostrzegam, co mnie spotkało.

Dla osób mających kondycje ze spektrum autyzmu moje koincydencje stosunkowo często wyglądały na urojenia, objawy schizofrenii. Jeśli miałyby być objawem psychiatrycznym, to raczej F2x, a nie ASD (autism spectrum disorder - zaburzenie ze spektrum autyzmu). Psychiatrzy mogli widzieć w tym zaburzenia schizotypowe (i najbardziej spektakularna koincydencja wyszła dlatego, że miałem rozpoznanie zaburzeń schizotypowych (F21 w ICD-10), a nie schizofrenii (F20)). Gdyby nie koincydencje pojawiające się przed 27.1.2015 (dniem, w którym po raz pierwszy dostałem diagnozę F21), to mógłbym nigdy nie dostać diagnozy F21 czy F20.

Te koincydencje zacząłem dostrzegać nagle, w drugiej połowie września 2014 roku. Wcześniej praktycznie ich nie było.

Myślę, że jest wyraźnie większa szansa na bycie milionerem czy nawet może i miliarderem niż na doświadczenie tylu takich koincydencji, jakie były moim udziałem. Po wpisaniu w Google hasła liczba miliarderów pojawił się link mówiący o tym, że jest 2754 miliarderów na świecie. Przyjmijmy, że na świecie jest 7 700 000 000 ludzi. Szansa na to, że losowo wybrany człowiek jest miliarderem wynosi około 1:2 800 000.

Czy na świecie żyje chociaż 1000 osób, które choć raz w życiu otrzymały jednocześnie diagnozy F21, F42 i F84? Myślę, że może być problem ze znalezieniem 100 takich osób. Czy przynajmniej tysiąc osób otrzymało jednocześnie przynajmniej trzy diagnozy, w których liczby w kodach rozpoznań tworzą ciąg geometryczny lub arytmetyczny?

Milionerów na świecie jest około 36 milionów. To bardzo dużo, niemal tyle, ile wynosi liczba ludności Polski. Szansa na bycie milionerem wynosi ok.1:213. Ok. 4 500 000 osób ma co najmniej 5 milionów $. Kilka milionów ludzi ma co najmniej pięć milionów dolarów... Szansa na bycie jednym z nich jest stosunkowo duża, ok. 1:1711.

Dwa ciągi: 33, 42, 51 i 21, 42, 84 mogę uznać za ważne w moim życiu.


Return to “przeżycia religijne”

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests